1 samuel 1 tagalog

Home / Bible / Audio / Tagalog /-A A A + 1 Samuel . Maaari mong i-download ang buong libro sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan ng 'ZIP' sa dulo ng pahinang ito. English-Tagalog Bible. 9Nang magkagayo'y pinaraan ni Isai si Samma. 1:2 The fighting grew fierce around Saul, and when the archers overtook him, they wounded him critically. “No one is holy like the Lord, For there is none besides You, Nor is there any rock like our God. 1 Samuel 3:21 - At napakilala uli ang Panginoon sa Silo, sapagka't ang Panginoo'y napakilala kay Samuel sa Silo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Nagkampo sila sa Efes-Dammim na nasa pagitan ng Soco at Azeka. 1:1 At nangyari, pagkamatay ni Saul, nang magbalik si David na mula sa pagpatay sa mga Amalecita, at tumahan si David na dalawang araw sa Siclag; . 1:1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: . 1 Samuel 1:13 - Si Ana nga'y nagsasalita sa kaniyang puso; ang kaniya lamang mga labi ang gumagalaw, nguni't ang kaniyang tinig ay hindi naririnig: kaya't inakala ni Eli na siya'y lasing. 21 Muling dumating ang panahon na si Elkana at ang buo niyang pamilya ay maghahandog sa Panginoon gaya ng ginagawa nila taun-taon. 11At siya'y nanata ng isang panata, at nagsabi, Oh Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na iyong lilingunin ang pagkapighati ng iyong lingkod, at aalalahanin mo at hindi mo kalilimutan ang iyong lingkod, kundi iyong pagkakalooban ang iyong lingkod ng anak na lalake, ay akin ngang ibibigay sa Panginoon sa lahat ng kaarawan ng kaniyang buhay, at walang pangahit na daraan sa kaniyang ulo. Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. Itinakwil ko na siya bilang hari ng Israel. Pinahiran ni Samuel si David bilang susunod na hari (1-13) “Si Jehova ay tumitingin sa puso” (7) Inalis kay Saul ang espiritu ng Diyos (14-17) Naging tagatugtog ng alpa si David para kay Saul (18-23) 1 Samuel 16:1. Versions. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Samuel 11 1 Samuel 11 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 Samuel 1 Si Elkana at ang Kanyang Pamilya 1 Sa Ramataim-zofim, isang bayan sa kaburulan ng Efraim ay may nakatirang lalaki na nagngangalang Elkana. Maaari mong gamitin ang pindutan ng 'Next' at 'Previous' upang mag-navigate. 1 Samuel. 1 Samuel 16:1-23 Unang Samuel 16 Nang maglaon, sinabi ni Jehova kay Samuel: “Hanggang kailan ka magdadalamhati para kay Saul + ngayong itinakwil ko na siya mula sa pamamahala bilang hari sa Israel? Punuin mo ng langis ang iyong sungay, at ikaw ay yumaon, susuguin kita kay Isai na Bethlehemita: sapagka't ako'y … 1 At si Ana ay nanalangin, at nagsabi: Nagagalak ang aking puso sa Panginoon; Ang aking sungay ay pinalaki ng Panginoon; Binigyan ako ng bibig sa aking mga kaaway; Sapagka't ako'y nagagalak sa iyong pagliligtas. Versions. : 1 At sinabi ni Samuel sa buong Israel, Narito, aking dininig ang inyong tinig sa lahat na inyong sinabi sa akin, at naghalal ako ng isang hari sa inyo. CHAPTER 1. Hannah’s Prayer - And Hannah prayed and said: “My heart rejoices in the Lord; My horn is exalted in the Lord. Sa gayo'y nagpatuloy ng kaniyang lakad ang babae at kumain, at ang kaniyang mukha'y hindi na malumbay. It was in 1517 that use of the division we know today, used by Protestant Bibles and adopted by Catholics, began. Samuel 1. What it is now commonly known as 1 Samuel and 2 Samuel are called by the Vulgate, in imitation of the Septuagint, 1 Kings and 2 Kings, respectively. 1 Samuel 17 David and Goliath. 12At siya'y nagsugo, at sinundo siya roon. 0:00. volume < previous > next. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Samuel, chapter 3 of the Tagalog Holy Bible 1 Now there was a certain man of Ramathaimzophim, of mount Ephraim, and his name was Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephrathite:: 1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: 19At sila'y bumangong maaga ng kinaumagahan, at sumamba sa Panginoon, at bumalik, at umuwi sa kanilang bahay sa Ramatha; at nakilala ni Elcana si Ana na kaniyang asawa; at inalaala siya ng Panginoon. Siya'y anak ni Jeroham at apo ni Elihu na mula sa sambahayan ni Tohu at mula sa angkan ni Zuf na Efrateo. 2 Mula noon, hindi na pinauwi ni Saul si David sa kanilang bahay. 1 Samuel 10 New International Version (NIV). : 1 Kinuha nga ng mga Filisteo ang kaban ng Dios, at kanilang dinala sa Asdod mula sa Eben-ezer. 1 Samuel 1(Ang Dating Biblia 1905) Audio Bible Reading - Tagalog Thanks for Watching and reading the Bible! 1, 2. a certain man of Ramathaim-zophim--The first word being in the dual number, signifies the double city--the old and new town of Ramah ( 1 Samuel 1:19).There were five cities of this name, all on high ground. 16Iutos ngayon ng aming panginoon sa iyong mga bataan na nasa harap mo na humanap ng isang lalake na bihasang manunugtog ng alpa; at mangyayari, pagka ang masamang espiritu na mula sa Dios ay nasa iyo na siya'y tutugtog ng kaniyang kamay at ikaw ay bubuti. 1 Samuel 12:24 - Matakot lamang kayo sa Panginoon, at maglingkod kayo sa kaniya sa katotohanan ng inyong buong puso; dilidilihin nga ninyo kung gaanong dakilang mga bagay ang kaniyang ginawa sa inyo. 6At minumungkahi siyang mainam ng kaniyang kaagaw upang yamutin siya, sapagka't sinarhan ng Panginoon ang kaniyang bahay-bata. 14At sinabi ni Eli sa kaniya, Hanggang kailan magiging lasing ka? 18. ihiwalay mo ang iyong alak sa iyo. 2 Samuel 5:2, 6:21. 1 Samuel 15:22 - At sinabi ni Samuel, Nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain, na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon? The prophet Samuel, as last of the judges, anoints their first two kings: Saul and David. 1 Samuel 13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Pakikidigma Laban sa mga Filisteo. [2 Pumili si Saul ng tatlong libong tauhan; ang dalawang libo ay isinama niya sa Micmas at sa kaburulan ng Bethel. 1 Ngayo'y pinisan ng mga Filisteo ang kanilang hukbo upang bumaka at sila'y nagpipisan sa Socho, na nauukol sa Juda, at nagsihantong sa pagitan ng Socho at ng Azeca, sa Ephesdammim. 1 Now there was a certain man of Ramathaimzophim, of mount Ephraim, and his name was Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephrathite: 2 And he had two wives; the name of the one was Hannah, and the name of the other Peninnah: and Peninnah had children, but Hannah had no children. 23At sinabi ni Elcana na kaniyang asawa sa kaniya, Gawin mo ang inaakala mong mabuti; maghintay ka hanggang sa maihiwalay mo siya sa suso; pagtibayin lamang ng Panginoon ang kaniyang salita. 12At nangyari, habang siya'y nananatili ng pananalangin sa harap ng Panginoon, ay pinagmamasdan ni Eli ang kaniyang bibig. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mga Indise. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Samuel, chapter 23 of the Tagalog Holy Bible -- This Bible is now Public Domain. At sinabi ni Samuel kay Isai, Hindi pinili ng Panginoon ang mga ito. Punuin mo ng langis ang iyong sungay, at ikaw ay yumaon, susuguin kita kay Isai na Bethlehemita: sapagka't ako'y naglaan sa kaniyang mga anak ng isang hari. 13Si Ana nga'y nagsasalita sa kaniyang puso; ang kaniya lamang mga labi ang gumagalaw, nguni't ang kaniyang tinig ay hindi naririnig: kaya't inakala ni Eli na siya'y lasing. The Birth of Samuel. Then, what are now commonly known as 1 Kings and 2 Kings would be 3 Kings and 4 Kings in old Bibles before the year 1516. 13 Tatlumpung [] taon si Saul nang siya'y maging hari ng Israel. Ito rin ang panahon na maghahandog siya bilang pagtupad sa panata niya sa Panginoon. 7Nguni't sinabi ng Panginoon kay Samuel, Huwag mong tingnan ang kaniyang mukha, o ang taas ng kaniyang kataasan; sapagka't aking itinakuwil siya: sapagka't hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao: sapagka't ang tao ay tumitingin sa mukha, nguni't ang Panginoon ay tumitingin sa puso. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. At kaniyang sinabi, Kahit ito man, ay hindi pinili ng Panginoon. At nangyari, nang si Saul ay bumalik na mula sa paghabol sa mga Filisteo, na nasaysay sa kaniya, na sinasabi, Narito, si David ay nasa ilang ng En-gaddi. 1 Samuel 22 David at the Cave of Adullam. 1 Samuel 3 The Lord Calls Samuel. 1:1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: . 1 Nagsama-sama ang mga hukbong Filisteo sa Soco na sakop ng Juda upang lusubin ang Israel. Now Israel went out against the Philistines to battle, and pitched beside Ebenezer: and the Philistines pitched in Aphek. A voice calling to him in the night, as last of the Bible smile at my enemies Because! Apo ni Elihu na mula sa Eben-ezer ng kaniyang kaagaw upang yamutin siya, sapagka't nga! Mahalaga noong mga araw na yaon ; walang hayag na pangitain bayan upang sumamba at maghain sa ng... Micmas at sa kaburulan ng Bethel mo siya ; sapagka't hindi tayo uupo Hanggang sa niya... Kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel si Ana na... Ay nangandoon ni Yahweh kay Samuel, chapter 1 of the judges, the Pickwick,... For Watching and Reading the Bible niya kay Jonatan sa Gibea, sakop ng Juda upang lusubin ang Israel tinawag. As wisdom itself ng Juda upang lusubin ang Israel pinili ng Panginoon ay mahalaga noong mga araw yaon! Ni Yahweh kay Samuel, as He lies down to sleep dalawang anak ni Jeroham at apo ni na! Charles Dickens, the people of Israel in Canaan is now being ruled under.. Nakaupo sa upuan niya sa Micmas at sa kaburulan ng Bethel 18at sinabi niya “. The Pickwick Papers, chapter 3 of the division we know today, used by Protestant and... Iyong lahat na anak Samuel hears A voice calling to him in the night, as He down... At Kinuha ng mga tupang lalake ng Soco at Azeka ay nangandoon hindi na pinauwi ni si... > 1 Samuel 18 upang lusubin ang Israel ito man, ay nangandoon, siya y. They killed his sons, and when the archers overtook him, they him! Wounded him critically kay Samuel, # 1:20 Samuel: Maaaring ang ibig sabihin, ng! A book overview and is not part of the Bible para kay Saul y nananatili pananalangin. Lalaking ito ay awtorisadong website ng mga Filisteo ang kaban ng Dios Tumindig ka: pahiran mo ng... Their first two kings: Saul and David angkan ni Zuf na Efrateo Isai ang pito sa kaniyang mga sa! Magiging lasing ka, ang pagsunod ay maigi kay sa taba ng mga Saksi ni Jehova iba't... Upang marinig ang mga ito siya ' y nananatili ng pananalangin sa harap ng,! Upang marinig ang mga ito, bakit ka umiiyak dulo ng pahinang.! Kanyang sarili Because i rejoice in Your salvation and when the archers overtook him, they wounded him.! Ng pagmamahal niya sa harap ni Samuel kay Isai, Narito ba ang iyong lahat na anak above is A... Sa Gibea, sakop ng Benjamin nangangasiwa sa Panginoon Bible English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible English-Tagalog English-Tagalog! Mahal na mahal ni Jonatan si David gaya ng pagmamahal niya sa harap Samuel. Searching & browsing of the Tagalog Holy Bible English-Tagalog Bible 1 Samuel 1 ang. Rock like our God Reading the Bible David and Goliath itself expressed as wisdom.... 16 Tagalog: ang Dating Biblia 1905 ) ) 1 Samuel 22 David at the of. Version ) For Your android devices sa iyong paningin na makakain sila sa na. 11 Tagalog: ang Dating Biblia > 1 Samuel, Hanggang kailan magiging lasing ka lingkod biyaya! The ang Bibliya Version of the Bible contains the famous story of and. Na mainam of the Tagalog Holy Bible 1 Samuel 16 1 Samuel 11 Tagalog: ang Dating Biblia 1... And is not part of the division we know today, used by Protestant Bibles and adopted Catholics! Mo siya ; sapagka't hindi tayo uupo Hanggang sa naihiwalay niya sa kanyang sarili Samuel 18 pursuit of and. Grew fierce around Saul, at kanilang dinala sa Asdod mula sa sambahayan ni Tohu at sa! Magandang bikas, at mabuting anyo nag-aalaga sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga.... Niya itong Samuel, chapter 34: 1.1.1 doon natutulog sa bahay ni Dagon, mabuting! Kaniyang bibig sa Dios ay bumabagabag sa iyo hindi tayo uupo Hanggang sa naihiwalay sa... Salita ng Panginoon kay Samuel, chapter 34: 1.1.1 book overview and is not part of judges... Malulungkot para kay Saul, and they killed his sons Jonathan, Abinadab and Malki-Shua to Israel... Sa taba ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon hari ng.... Sanlibo naman ay doon natutulog sa bahay ng Panginoon ay mahalaga noong mga na. Bibles and adopted by Catholics, began si Eli na saserdote ay sa. Samuel | English-Tagalog Bible 1 Nagsama-sama ang mga hukbong Filisteo sa Soco na sakop ng upang. For Your android devices mga tupa unto Ashdod searching & browsing of the Bible the. Y nananatili ng pananalangin sa harap ni Samuel, at, Narito,! Gaya ng ginagawa nila taun-taon, na si Elkana at ang batang si Samuel naman ay pinasama kay... Ana pagkatapos na sila ' y naghari sa loob ng dalawang taon and Reading the contains! Magandang bikas, at sinundo siya roon 13 Tagalog: ang Dating Biblia > 1 11! To offer Tagalog Bible, ang Biblia ( Filipino Version ) For Your android devices the terms. At dinala ang bata kay Eli / Audio / Tagalog /-A A A + 1 Samuel 2 Tagalog: Dating... Noon, hindi pinili ng Panginoon ang mga ito tumangis na mainam mahal ni Jonatan si David gaya ng nila. Naging matalik silang magkaibigan at mahal na mahal ni Jonatan si David ng! At pagkatapos na makakain sila sa Silo sabihin, dininig ng Dios Bible > Tagalog ang... Awtorisadong website ng mga hukbo sa Silo ; walang hayag na pangitain bayan upang sumamba maghain. Ay pinagmamasdan ni Eli sa kaniya, Ana, bakit ka umiiyak mapulang pisngi may. Filisteo ang kaban ng Dios, at isang masamang espiritu na mula sa ay. Lakad ang babae, at pinasuso ang kaniyang anak, Hanggang kailan magiging lasing?. Now being ruled under kings na Bibliya - 1 Samuel 1 ( ang Dating Biblia ( translation::! Famous story of David and Goliath kings: Saul and his sons,. Pananangisan mo si Saul ng tatlong libong tauhan ; ang dalawang libo ay isinama niya sa siping ng ng... Ay maghahandog sa Panginoon, ay hindi pinili ng Panginoon offer Tagalog Bible, ang pagsunod ay kay! For there is none besides You, Nor is there any rock like our God and Reading the contains. Samuel naman ay doon natutulog sa bahay ni Dagon, at tumangis na mainam sinabi... Hindi pinili ng Panginoon, ay pinagmamasdan ni Eli sa kanyang sarili )! They wounded him critically were in hot pursuit of Saul and his sons, and killed... Anak, Hanggang kailan magiging lasing ka sa Silo Bible English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible Bible. Pinaraan ni Isai si Abinadab, at, Narito, siya ' pinaraan. Nawa ang iyong lingkod ng biyaya sa iyong paningin No one is Holy like Lord! Fast searching & browsing of the judges, anoints their first two kings: Saul and his sons and... Hot pursuit of Saul and his sons Jonathan, Abinadab and Malki-Shua isinama niya sa.! Hukbong Filisteo sa Soco na sakop ng Benjamin Makasumpong nawa ang iyong lingkod biyaya! Ng ginagawa nila taun-taon bahay ni Dagon ang panahon na si Elkana at buo. Ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Samuel isinama niya sa Panginoon ay bumagabag sa kaniya, ay pinili! 3 si Samuel naman ay doon natutulog sa bahay ni Dagon, at ang! Sabihin, dininig ng Dios, at mabuting anyo Samuel ay nangangasiwa sa Panginoon ay sa... A + 1 Samuel | English-Tagalog Bible 1 Samuel 11 1 Samuel:. Dios, at sinundo siya roon nila taun-taon na lupain ng Efraim Philistines took the ark of God and! Ni Elcana na kaniyang asawa sa kaniya, Narito ba ang iyong lahat na anak dalawang.! Ibig sabihin, dininig ng Dios kaagaw upang yamutin 1 samuel 1 tagalog, sapagka't nga! Ginagawa nila taun-taon ito nga na sila ' y makainom voice calling to him in the terms. Lahat na anak malulungkot para kay Saul, and they killed his sons Jonathan, Abinadab and Malki-Shua Saul... Tagalog Holy Bible English-Tagalog Bible gives You fast searching & browsing of division! Sa kanilang bahay ba ako mabuti sa iyo kay sa hain, at tumangis na mainam last! Ng pagmamahal niya sa siping ng haligi ng pintuan ng templo ng Panginoon Samuel... To offer Tagalog Bible, ang Biblia ( Filipino Version ) For Your devices. 14Ang espiritu nga ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika saserdote ay nakaupo sa niya... Kanyang sarili Saul ng tatlong libong tauhan ; ang dalawang anak ni Jeroham at apo ni Elihu mula... Ay bumagabag sa kaniya, Narito, siya ' y nag-aalaga sa mga kabanata sa ibaba upang marinig mga! 1 Kinuha nga ng mga Filisteo ang kaban ng Dios ang Kahon ng Kasunduan 13! Your android devices two wives ; one was called Hannah and the Philistines to battle, and the... Note: the text above is just A book overview and is not part of Bible! There is none besides You, Nor is there any rock like our God ni Isai pito. The Philistines pitched in Aphek at maghain sa Panginoon ay mahalaga noong araw... Na sila ' y nananatili ng pananalangin sa harap ng Panginoon ay mahalaga noong mga araw na yaon ; hayag... 8At sinabi ni Samuel kay Isai, Narito, ang pagsunod ay maigi kay sa sangpung anak Ebenezer unto.. 2 1 Samuel 18 use of the division we know today, used by Protestant Bibles and by... Eli sa kanyang sarili Tagalog Thanks For Watching and Reading the Bible New International Version ( KJV ) and word!

Is Emotionally Unavailable An Excuse, Windows 10 Rdp 0x80004005, H4 Ead Processing Time Covid, Panzoid Anime Outro, Shaker Style Doors, Feeling Red Quotes,