Καλώς ήλθατε

Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο του έργου COMPASS.

Ο ιστότοπος παρέχει μια επισκόπηση των στόχων του έργου και χρησιμεύει ως ο κύριος δίαυλος διάδοσης όλων των αποτελεσμάτων του έργου. Ενημερώνεται με τα τελευταία νέα σχετικά με το έργο και προωθεί τη δοκιμαστική φάση δοκιμών κατά το δεύτερο εξάμηνο του έργου. Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί μια διαδικτυακή κοινότητα, έτσι ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι και οι εμπειρογνώμονες να συμμετάσχουν στην ανταλλαγή και ανταλλαγή γνώσεων. Μέσω συντονισμένων συζητήσεων οι συμμετέχοντες μπορούν να διαμορφώσουν τις ιδέες τους για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων του COMPASS. Μπορούν επίσης να δώσουν σχόλια σχετικά με τις ομάδες συζήτησης και την ίδια την πλατφόρμα.