O1. Μοντέλα ευκαιριών δια βίου μάθησης και μοντέλων διαδρομής

Αυτό το προϊόν συσχετίζεται με την υιοθέτηση και την επέκταση του ευρωπαϊκού προτύπου EN15982 MLO με τα μαθησιακά αποτελέσματα και τις σχετικές με τις ικανότητες πληροφορίες, για την ανάπτυξη δομής μεταδεδομένων που αντιπροσωπεύει και περιγράφει τις ευκαιρίες μάθησης των ΑΕΙ. Αρχικά, οι εταίροι θα ερευνήσουν και θα παρουσιάσουν τις υπάρχουσες οργανωτικές και τεχνολογικές δομές για την εξερεύνηση ευκαιριών μάθησης (Ploteus, η εφαρμογή του XCRI) και θα παρουσιάσουν το υποκείμενο μοντέλο πληροφοριών. Στη συνέχεια, οι εργασίες που αναλαμβάνουν οι εταίροι του έργου θα επικεντρωθούν στη δημιουργία ενός μοντέλου πληροφόρησης για την εκπροσώπηση των μεταδεδομένων όσον αφορά τις ευκαιρίες διά βίου μάθησης στον τομέα των ΤΠΕ, τεκμηριωμένες κατά τρόπο εύκολο μεταβιβάσιμο και υιοθετημένο σε άλλους τομείς. Το μοντέλο πληροφοριών και το σχετικό προφίλ εφαρμογών μεταδεδομένων θα καθορίσουν πώς μπορεί να αναπτυχθεί μια σταθερή υποδομή για την υποστήριξη και την παροχή ευκαιριών διά βίου μάθησης μέσω συστημάτων πληροφορικής και την ανάπτυξη υπηρεσιών για τη διερεύνηση ευκαιριών και τον προγραμματισμό των pathways, διευκολύνοντας έτσι την προσωπική ανάπτυξη και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας. Θα περιγραφεί μια μεθοδολογία για την περιγραφή των ευκαιριών μάθησης με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι επαναχρησιμοποιήσιμη και διαδεδομένη σε διάφορους τομείς, εκπαιδευτικά επίπεδα και περιβάλλοντα. Αυτή η μεθοδολογία θα παρουσιάσει ένα σύνολο «μοτίβων σχεδιασμού» για τη δημιουργία και τη δομή των μεταδεδομένων, καθώς και μια διαδικασία ελέγχου της ποιότητας για τη δημιουργία νέων μοντέλων και την περαιτέρω εξέλιξη των υφιστάμενων. Για την αποτελεσματική παραγωγή αυτού του προϊόντος, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες δραστηριότητες.