Λεπτομέρειες έργου

Σύντομος Τίτλος: COMPASS

Πλήρης Τίτλος: Σύνταξη ευκαιριών δια βίου μάθησης μέσω υπηρεσιών βάσει προτύπων

Διάρκεια: 36 μήνες (01.09.2015 – 01.09.-2018

Αριθμός αίτησης:

Συντονιστής έργου: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών (ΤΕΙ-Α)

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Δρ. Cleo Sgouropoulou, Assoc. Καθηγητής, Δρ. της Πληροφορικής, ΤΕΙ-Α

Προϋπολογισμός: 368 220 €

Πλαίσιο χρηματοδότησης: ERASMUS+

Ιστοσελίδα: learning-compass.eu