O1. Elukestva õppe võimaluste ja viiside mudelid

Antud väljund korreleerub Euroopa standardi EN15982 MLO vastuvõtmise ja laiendamisega õpiväljundite ja pädevusalase teabega metaandmete struktuuri väljatöötamiseks kõrgkoolide õpivõimaluste esitamiseks ja kirjeldamiseks. Kõigepealt uurivad ja pakuvad partnerid olemasolevaid organisatsioonilisi ja tehnoloogilisi struktuure õpivõimaluste uurimiseks (Ploteus, XCRI rakendamine) ja esitavad alusteabe mudeli. Edasi keskendub projektipartnerite töö IKT-valdkonna elukestva õppe võimaluste metaandmete esitamiseks vajaliku infomudeli loomisele, mis dokumenteeritakse nii, et oleks kergesti ülekantav ja vastuvõetav ka teistes valdkondades. Infomudel ja sellega seotud metaandmete rakendusprofiil täpsustab, kuidas kasutada usaldusväärset infrastruktuuri elukestva õppe võimaluste toetamiseks ja edastamiseks IT-süsteemide abil ning teenuste arendamist õpiviiside võimaluste uurimiseks ja planeerimiseks, hõlbustades seeläbi üksikisiku arengut ja tööalase konkurentsivõime suurendamist. Esitatakse metoodika õpivõimaluste kirjeldamiseks, et need oleksid korduvkasutatavad ja jagatavad erinevate valdkondade, haridustasemete ja kontekstide vahel. See metoodika esitab „disainimustrite” kogumi metaandmete loomise ja ülesehituse aga ka kvaliteedijuhtimise protsessi loomiseks ja olemasolevate struktuuride väljatöötamiseks. Väljundi efektiivseks loomiseks eristatakse alljärgnevaid tegevusi.