O2.Veebiteenused

Antud väljund tõestab soovitatud metaandmebaasi ja lähenemisviisi kehtivust ning näitab loodud metaandmete struktuuri efektiivsust elukestva õppe võimaluste standardipõhise metaandmete tõhusaks esitamiseks. Eelkõige on O2 peamiseks eesmärgiks süsteemide arhitektuuri disaini ja sellega seotud metaandmete rakenduste kandmine tarkvarakomponentide ja -teenuste hulka, mis lubavad ja hõlbustavad alternatiivsete elukestva õppe võimaluste uurimist. Selle eesmärgi saavutamiseks töötatakse välja tarkvarakomplekt, mis on hõlpsasti kättesaadav huvitatud organisatsioonidele arendamaks nende õpivõimaluste pädevuse suurendamisest õpiviiside metaandmete (MLO) põhineva struktuuri abil. Lisaks luuakse MLO-põhiste struktuuride veebihoidla, mis abistab “disainimustrite” malli.  Seda värskendatakse korrapäraselt kirjeldustega ja ülevaatega standardite kasutamisest metaandmete arendamisel IKT-valdkonnas ning samuti ettepanekutega rakendamiseks teistele valdkondadele. Nii välja töötatud tööriistakomplektid kui ka metaandmete hoidla sobitatakse valitud IKT-valdkonnale. Konkreetsed eesmärgid on:

  • illustreerida, kuidas erinevaid ja mitmekesiseid tarkvararakendusi saab luua kavandatud metaandmete arhitektuuri ja infrastruktuuri põhjal;
  • teadlikkuse tõstmiseks ning juhtumiuuringute ja juhiste koostamiseks teiste tarkvaraarendajatele, kes sooviksid kaasata ja ümber kujundada olemasolevaid süsteeme ja teenuseid või ehitada uusi mis tahes sektori ühilduvate rakenduste jaoks.

Selle väljundi efektiivseks loomiseks võetakse kasutusele järgmised tegevused.

 

    Expected Activities: