O5. Strateegia ja standardite arendamise soovitused

Strateegiliste ettepanekute aruanne sisaldab kõiki COMPASSi integreeritud teadlikkuse tõstmise strateegia rakendamisel saadud õppetunde. Konkreetsemalt analüüsitakse tegevuste mõju ja reageeringut strateegia üldsuse osalemise põhjal, et esitada soovitusi, kuidas selline integreeritud lähenemisviis saaks kujundada avalikkuse teadlikkuse suurendamist elukestva õppe võimaluste osas riiklike strateegiate abil, aga ka samuti alternatiivsete elukestva õppe võimaluste vastuvõtmist. Kui projekti eluea jooksul leitakse strateegias nõrku külgi, neid hinnatakse ja analüüsitakse, et pakkuda alternatiivseid lahendusi. Dokumendis täpsustatakse soovitusi elukestva õppe algatuste toetamiseks rakendatud meetmete, alternatiivsete elukestva õppe viiside vastuvõtmise ning selle populaarsuse ja avalikkuseni jõudmises osas.