O3. Testitud ja asustatud veebiteenused

Antud väljund hõlmab tehnilise ja kasutajapõhise hindamise valideerimise, mis toimub projekti elutsükli jooksul. Kavandatud on kaks kasutuselevõtmise perioodi: kontrollitud testide korraldamisele keskendumise periood ja avalikele demonstratsioonidele keskendumise periood. Nende kasutuselevõtuperioodide vältel on kavas kaks kasutajatele suunatud testimist, et süstemaatiliselt koguda ja analüüsida tagasisidet sihtkasutajate rühmadelt ning tagada, et tulemused võetakse arvesse parandamaks ja täpsustamaks aluseks olevaid komponente ja/või raamistikke. Esimesel perioodil toimuvad kontrollitud piloottestimised, kus lõpptarbijate rühmad kutsutakse proovima töövahendeid ja teenust ning oma tagasisidet pakkuma. Selleks kasutavad partnerid O2-s väljatöötatud töövahendeid, et esitada nende poolt pakutavaid õpivõimalusi. Teise perioodi jooksul kutsuvad COMPASSi partnerid olulistel aladel tegutsevaid sidusrühmi, et proovida vastavaid kasutusele võetud teenuseid ja anda tagasisidet. Lisaks korraldatakse avalikke demonstratsioone, kus COMPASSi ja sellega seotud teenuste kontseptsioone reklaamitakse olulistele kasutajakogukondadele asjakohaste veebikanalite ja meililistide kaudu. Selliselt propageerivad riiklikud töötoad COMPASSi lähenemisviisi levitamist ja teadlikkust. Hindamisaruanne võtab kokku kõikide hindamisürituste ja -tegevuse tulemused. Lisaks soovitatakse protseduure vastavate projektitulemuste parandamiseks, et edastada üldistatud suuniste ja soovituste kogum COMPASSi tulemuste kasutamiseks teistele valdkondadele ja riikidele.
Selle väljundi efektiivseks loomiseks võetakse kasutusele järgmised tegevused.