Visioon

COMPASSi eesmärgiks on toetada kõrgharidusasutusi vajalike reformide läbiviimisel kooskõlas 2011.a. EL kaasajastamisreglemendiga ja selle prioriteetsete valdkondadega

 • pakutavate õppimisvõimaluste kvaliteedi ja asjakohasuse parandamine vastavalt praegustele ja tekkivatele tööturu vajadustele,
 • õpiliikuvuse suurendamine, õpiviiside muutmine nähtavamaks ja arusaadavamaks neile, kes soovivad omandada täiendavaid oskusi,
 • kõrgharidusasutuste piiriülese koostöö tugevdamine nende õppuritele mõeldud kvaliteetsete paindlike õppimisviiside määratlemisel,
 • kõrgharidusasutuste sotsiaalse vastutuse suurendamine nende pakkumiste läbipaistva kirjelduse kaudu,
 • kõigi Euroopa kõrgkoolide ja EL jaoks jätkusuutliku infrastruktuuri rakendamine suurendamaks olemasolevate või uute seotud teenuste loomist.

COMPASS aitab:

 • edendada kõrgkoolide ja õppurite jaoks paindliku elukestva õppe võimaluste kontseptsioone, kasutades selleks uuenduslikke juhisinstrumente
 • esitada strateegilisi soovitusi nende rakendamiseks kõrgkoolide poolt
 • soovitada standardseid teabemudeleid, mis võimaldavad õpivõimaluste pakkujal esitada hästi struktureeritud kirjeldusi (MLO standardi alusel ning selle laiendamisega õpiväljundite ja pädevusalase teabega)
 • arendada võrguteenuseid, mis koosnevad
  • õpiviiside kirjelduse tarkvarakomponendist, mis saab vabalt ja avalikult kättesaadavaks õpiviiside pakkujatele,
  • vabavahend elukestvas õppes osalejatele õpiviiside alase teabe saamiseks soovitavate isikliku arengu võimaluste ülesehitamiseks
 • valmistatud mudeleid ja tehnoloogiat saab kasutada riiklike ja Euroopa teenuste (nt Ploteus) abil, mis mõjutab õpiviiside alase teabe kogust ja kvaliteeti nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil. Selleks koostatakse tehniline soovitus õpiviiside kirjelduste sisestamiseks Ploteusele.

laiendada konsortsiumi mõju strateegia kujundajatele, kõrgharidusasutustele, tööstusele aga ka IKT-sektori suundumustele, kavandada ja rakendada ulatuslikke pilootteste, mis suurendavad teadlikkust, institutsioonilist pühendumust ja riiklikku mõju.