Doel en doelstellingen

De verwachte resultaten van het project zijn onder meer:

  1. Creëren van een innovatief en ondersteunend mechanisme (modellen, richtlijnen, software) voor instellingen voor hoger onderwijs voor het vertegenwoordigen van leermogelijkheden met geïntegreerde leerresultaten / competentie-informatie.
  2. Ontwikkeling van een gratis hulpmiddel voor studenten, om te profiteren van nieuwe diensten voor leermogelijkheden voor het bouwen van wegen op basis van de identificatie en ontwikkeling van vaardigheden en competenties, met de nadruk op hun professionele ontwikkeling.
  3. Productie van Massive Open Online Course (MOOC), als platform voor het opbouwen en begeleiden van vaardigheden, het aanbieden van training, begeleiding voor het bouwen van LO-beschrijvingen en flexibele paden voor levenslang leren.
  4. Implementatie van een grootschalige pilottest in de ICT-sector, met vooraanstaande Europese HOI’s en HOI-consortia in het veld. In deze toepassing zal het CEN ICT Skills e-Competence framework, een EU-norm die vaardigheden en competenties voor de gehele ICT-sector uitdrukt, worden gebruikt om alle instellingen vergelijkbare beschrijvingen van hun kansen te bieden.
  5. Beleidsaanbevelingen en technologierichtlijnen voor nationale en Europese benutting van resultaten.
  6. Bewustmaking van het publiek over LLL-trajecten door middel van informatiegebeurtenissen, verspreidings- en marketingactiviteiten en de uitwisseling van goede praktijken, conferenties, het opzetten van een website, voor een proefpresentatie en het gebruik van COMPASS, publiciteitsactiviteiten in samenwerking met

belanghebbenden en geassocieerde partners.

  1. Toename van de fysieke en virtuele mobiliteit van leerlingen; omdat het gemakkelijker zal zijn om leermogelijkheden te ontdekken, zullen mobiliteitsacties worden gemotiveerd. Verder zal, in het geval een LO on-line wordt verschaft (bijvoorbeeld door middel van een MOOC) de leerling in staat zijn de kans te benutten zonder fysiek te moeten transporteren. Specifieke kernactiviteiten, zoals de uitwerking van nationale normen voor LO-beschrijvingen, de technische specificatie van het opnemen van beschrijvingen in bestaande nationale en Europese instrumenten, de nationale strategie-aanbeveling op basis van de case study van de ICT-sector en het Verbindingsplan voor het tot stand brengen van MoU’s met strategische beleidsmakers, vormen een belangrijke troef voor het bereiken van het doel van institutioneel engagement.

COMPASS-resultaten bevatten ook plannen, rapporten en hulpmiddelen die nuttig zijn voor het begeleiden van projectmanagementactiviteiten, voor het beoordelen van projectresultaten

en voor het ontwerpen van verspreidings- en exploitatiebeleid:

  • Projectbeheerplan, rapportage van gedetailleerde activiteiten inclusief communicatieplan en beleid voor het oplossen van conflicten
  • Exploitatieplan, waarin de belangrijkste gebieden / markten worden aangegeven waar de projectpartners van plan zijn de resultaten te exploiteren
  • Verspreidingsplan, bepalen van de disseminatiestrategie en het implementatieplan

• Kwaliteits- en risicobeheersplan, inclusief monitoring en zelfbeoordelingsprocedures, criteria en