Publiek en verwachte impact

Kerndoelgroepen zijn:

  • Europese partnerinstellingen
  • Studenten en levenslange studenten
  • Beleidsvormingsorganisaties op nationaal en Europees niveau (bijvoorbeeld HEI-kwaliteitszorginstanties, ministeries, enz.)
  • EU-serviceontwerpers en -implementators en onafhankelijke softwareleveranciers

De impact zal naar verwachting nationaal en Europees zijn, omdat partners het hele continent bestrijken. COMPASS wil via zijn activiteiten en outputs een impact ontwikkelen

  • partner en Europese hogeronderwijsinstelling, in het algemeen, met betrekking tot de verbetering en modernisering van de vertegenwoordiging van hun onderwijsaanbod (cursussen, curricula, enz.) Door gebruik te maken van de geproduceerde gestandaardiseerde modellen die vaardigheden en competentie-informatie integreren, noodzakelijk voor het creëren van een link naar huidige arbeidsmarktbehoeften. De integratie en acceptatie van de ontwikkelde innovatieve technologieën en hulpmiddelen zal naar verwachting de toegankelijkheid, vindbaarheid, vergelijkbaarheid en transparantie van hun leeraanbod vergroten, alsook bijdragen tot de vergroting van de sociale verantwoordelijkheid van instellingen.
  • voor Europese HOI-studenten en levenslang lerenden zullen de ontwikkelde online diensten kunnen gebruiken om gemakkelijk de aangeboden leermogelijkheden te doorzoeken en te vergelijken, de te verwerven vaardigheden en competenties te onderzoeken en geïnformeerde leertrajecten te creëren in overeenstemming met hun persoonlijke ontwikkelingsplannen voor verdere opleiding of werk.
  • voor nationale en Europese beleidsmakers, die beleids- en standaardaanbevelingen kunnen gebruiken als een waardevol middel om harmonisatie te bevorderen, en een gemeenschappelijke, duurzame basis voor verbeterde, zinvolle en kwalitatieve beschrijvingen van leermogelijkheden voor alle lidstaten te creëren

• aan EU-dienstverleners en onafhankelijke leveranciers die in staat zullen zijn om te integreren in bestaande systemen of de ontwikkelde normen en infrastructuur opnieuw te gebruiken voor het creëren van interoperabele, met technologie versterkte systemen en diensten ter plaatse, voor heel Europa.