O1. Kansen en wegmodellen voor een leven lang leren

Deze output correleert met de goedkeuring en uitbreiding van de EN15982 MLO European Standard met leerresultaten en competentiegerelateerde informatie, voor de ontwikkeling van een metadatastructuur om HOI leermogelijkheden te vertegenwoordigen en beschrijven. In eerste instantie zullen de partners de bestaande organisatorische en technologische structuren voor het leren exploreren van kansen onderzoeken (Ploteus, de XCRI-implementatie) en het onderliggende informatiemodel presenteren. Vervolgens zal het werk van projectpartners zich richten op het creëren van een informatiemodel voor het representeren van metadata betreffende kansen voor een leven lang leren in het ICT-domein, gedocumenteerd op een manier die gemakkelijk overdraagbaar is en wordt overgenomen op andere domeinen. Het informatiemodel en bijbehorende metadata-toepassingsprofiel zullen specificeren hoe een solide infrastructuur kan worden ingezet voor de ondersteuning en levering van mogelijkheden voor levenslang leren door IT-systemen en de ontwikkeling van diensten voor het verkennen van kansen en het plannen van routes, waardoor persoonlijke ontwikkeling en verbetering van inzetbaarheid wordt bevorderd. Een methodologie om leermogelijkheden zodanig te beschrijven dat ze herbruikbaar en deelbaar zijn over verschillende domeinen, opleidingsniveaus en contexten zal worden beschreven. Deze methodologie zal een reeks “ontwerppatronen” presenteren voor het creëren en structureren van metadata, evenals een kwaliteitsgecontroleerd proces voor het creëren van nieuwe patronen en het verder ontwikkelen van bestaande patronen. Om deze output effectief te genereren, worden de volgende activiteiten uitgevoerd.

O1 / A1. Analyse van bestaande LO-schema’s

Tot op heden zijn er verschillende nationale, maar ook op Europees niveau inspanningen geleverd om studenten, werkzoekenden, werknemers, ouders, begeleiders en leraren te helpen informatie te vinden over studeren in Europa. Geïnteresseerde gebruikers kunnen informatie vinden over leermogelijkheden en trainingsmogelijkheden die beschikbaar zijn in de hele Europese Unie. De activiteit beoogt een uitgebreide studie van de bestaande platforms en hun mogelijkheden en verdiensten, evenals hun beperkingen. Verder zullen uitgebreide numerieke gegevens worden gepresenteerd over de geretourneerde resultaten wanneer specifieke vragen in het systeem in twijfel worden getrokken. De resultaten van deze activiteit zullen worden gebruikt tijdens de volgende activiteiten om het informatiemodel voor te stellen en te standaardiseren om beperkingen en mogelijke nadelen van bestaande platforms te overwinnen. Tijdens deze activiteit zal TEIA, de activiteitsleider, de analyse begeleiden van de bestaande leerkansen. Alle educatieve partners zullen deelnemen door personeel te vertalen en kennis uit te wisselen.

O1 / A2. Informatie modelontwikkeling voor het representeren van LO metadata

Deze activiteit, gebaseerd op de beperkingen van bestaande systemen gerapporteerd in activiteit O1-A1, evenals de Europese normen voor het weergeven van metadata voor leermogelijkheden, zal gericht zijn op het ontwerpen, voorstellen en leveren van een informatiemodel voor het weergeven van metadata voor leermomenten, met specialisatie in het ICT-domein. Dit model zal worden gebruikt om een online service te ontwerpen die de metadata representeert voor de leermogelijkheden die zullen worden gebruikt voor de pilot-implementaties van output O3.