O4. MOOC over op standaarden gebaseerde LO-beschrijvingen en de online service

Een Massive Open Online Course (MOOC) is een online cursus gericht op onbeperkte deelname en open toegang via het web. Naast traditionele cursusmaterialen, zoals video’s, lezingen en probleemstellingen, bieden MOOC’s interactieve gebruikersforums die helpen bij het opbouwen van een community voor studenten, professoren en onderwijsassistenten. MOOC’s zijn een recente ontwikkeling in het afstandsonderwijs. Veel MOOC’s gebruiken videocolleges en gebruiken de oude vorm van lesgeven met behulp van een nieuwe technologie. Vanwege de enorme inschrijvingen hebben MOOC’s een instructief ontwerp nodig dat grootschalige feedback en interactie mogelijk maakt. Deze output betreft de productie van een collaborative Massive On-line Open Course. De COMPASS MOOC biedt stagiairs waardevolle, gevalideerde, gemakkelijk toepasbare competenties en vaardigheden, in een zeer motiverende en flexibele omgeving. De cursus zal beschikbaar zijn in zeven talen (EN, GR, DE, NL, ES, FR, IT) via het open source-platform van EdX MOOC. De MOOC die zal worden ontwikkeld in de context van COMPASS, zal uit twee delen bestaan. Het eerste deel zal zich concentreren op het onderwerp van beschrijvingen op basis van standaardonderwijs. Het tweede deel zal zich concentreren op de ontwikkelde diensten en hulpmiddelen.

O4 / A1. Ontwikkeling van MOOC – Deel 1: op standaarden gebaseerde LO-beschrijvingen

Deze activiteit levert de Engelse versie op, evenals de vertaling ervan naar de talen van de deelnemende landen en zal zich concentreren op het onderwerp van op beschrijvingen gebaseerde leermogelijkheden op basis van normen.

O4 / A2. Ontwikkeling van MOOC – Deel 2: Online service

Deze activiteit zal zowel de Engelse versie als de vertaling naar de talen van de deelnemende landen produceren en zal zich concentreren op de ontwikkelde diensten en hulpmiddelen.