O2.Online Services

Deze output zal een bewijs leveren van de geldigheid van de voorgestelde metagegevensinstrumenten en -benadering, samen met een demonstratie van de doeltreffendheid van de ontwikkelde metadatastructuur voor de efficiënte acceptatie van op standaarden gebaseerde metadatabepresentatie van levenslang leren. In het bijzonder is O2 het belangrijkste doel om het ontwerp van de systeemarchitectuur en de bijbehorende metadataspecificatie om te zetten in een reeks softwarecomponenten en diensten die het verkennen van alternatieve wegen voor levenslang leren mogelijk maken en vergemakkelijken. Om dit doel te bereiken, zal een softwaretoolkit worden ontwikkeld die direct beschikbaar zal zijn voor geïnteresseerde organisaties om hun leerkansenstructuur te ontwikkelen op basis van competentiegerichte metadata voor leermogelijkheden (MLO). Verder zal een online repository van op MLO gebaseerde structuren worden opgezet, die de template voor ‘ontwerppatronen’ zal vergemakkelijken en regelmatig zal worden bijgewerkt met beschrijvingen en inzichten van het gebruik van standaarden in de metadata-ontwikkeling in het ICT-domein, evenals suggesties voor het overbrengen naar andere domeinen. Zowel de ontwikkelde toolkit als de metagegevensrepository zullen worden gebruikt voor het beoogde ICT-domein. De specifieke doelstellingen zijn: • illustreren hoe verschillende en uiteenlopende softwaretoepassingen kunnen worden ontwikkeld met behulp van de voorgestelde metadata-architectuur en infrastructuur; en • om bewustzijn te creëren en casestudy’s en richtlijnen voor te bereiden voor andere softwareontwikkelaars die bestaande systemen en services willen verbinden en opnieuw engineeren of nieuwe willen bouwen voor compatibele applicaties in welke sector dan ook. Om deze output effectief te genereren, worden de volgende activiteiten uitgevoerd.

O2 / A1. Ontwerp van online diensten

Deze activiteit zal voortborduren op het werk van O1 en het ontwerp van de softwaresystemen documenteren, in overeenstemming met de bijbehorende gebruikscasussen van verschillende belanghebbenden en de specifieke behoeften van het onderliggende informatiemodel. Het ontwerp zal rekening houden met de MLO EN-15982, die zich het afgelopen decennium heeft ontwikkeld tot een op standaarden gebaseerde technologie-infrastructuur die de publicatie en het beheer mogelijk maakt van digitale leermogelijkheden en bijbehorende metadata op een open en schaalbare manier. De uitbreiding van dit werk, uit te voeren binnen het project, omvat de verbetering van de MLO-norm met leerresultaten / competentie-informatie, belangrijk voor leerders om gefundeerde zoekopdrachten uit te voeren en hun leertrajecten op te zetten op basis van hun gewenste bijscholing of werk persoonlijke plannen. De activiteit zal worden uitgevoerd door alle partners, voornamelijk met behulp van onderzoekspersoneel. Technicus zal worden gebruikt door de TEIA om het ontwerp van de services technisch te ondersteunen.

O2 / A2. Ontwikkeling van online diensten

Deze activiteit verwijst naar een softwareproduct dat een online toolkit zal implementeren voor het weergeven van metadata voor levenslang leren. Het zal vooral dienen voor de behoeften van de demonstranten en het testen van de voorgestelde aanpak en zal gebaseerd zijn op: • een validatieservice die de validatie van metadata-instanties tegen vooraf gedefinieerde applicatieprofielen mogelijk maakt,

  • een registratiedienst die het maken en beheren van catalogi / indexen bij de leveranciers van metadata-records / -instanties mogelijk maakt,
  • een harvester-service die het periodiek monitoren, ophalen, samenvoegen en bijwerken van metadatarecords van verschillende gedistribueerde providers mogelijk maakt; en
  • een repository-service waarmee repositories kunnen worden gemaakt die de geaggregeerde metadatarecords opslaan en het ontdekken, zoeken en ophalen van metadatarecords vergemakkelijken, zowel via een interactieve online interface in de gebruikersbrowser als via webservices die andere online systemen kunnen gebruiken om middelen en metadata direct te integreren.

O2 / A3. Levering en ondersteuning van online diensten

Deze activiteit verpakt de uiteindelijke versies van de softwareproducten van het project, rekening houdend met de feedback van de proeffase. Het wordt beschikbaar gesteld via een geselecteerd

domeinnaam, overwogen door bijbehorende publiciteitsmechanismen, zoekmachine optimalisaties en verspreiding van informatie via online kennisgevingskanalen, om de duurzaamheid en vindbaarheid door geïnteresseerde partners te waarborgen. De activiteit omvat ook de ondersteuning, beoordelingen en wijzigingen die nodig kunnen blijken om te voldoen aan de gebruikersbehoeften, zowel voor de leden van het consortium als voor de externe openbare gebruikers. Alle partners zullen verzamelopmerkingen van de stakeholders van hun landen inbrengen en ervoor zorgen dat deze opmerkingen in goede vorm de leidinggevende organisatie van de activiteit (TEIA) bereiken, die zorgt voor wijzigingen en / of correcties.