O5. Aanbevelingen voor de ontwikkeling van beleid en standaardisatie

Het rapport met beleidsvoorstellen bevat alle lessen die zijn geleerd tijdens de toepassing van de geïntegreerde bewustmakingsstrategie van COMPASS. In het bijzonder zullen de impact van de activiteiten en het antwoord op de strategie, in termen van publieksparticipatie, worden uitgewerkt om suggesties te doen voor de manier waarop deze geïntegreerde aanpak kan evolueren naar nationale strategieën van publieke bewustmaking met betrekking tot LLL-thema’s, evenals invoering van alternatieve trajecten voor levenslang leren. In het geval dat gedurende de looptijd van het project zwakke punten worden waargenomen in de strategie, zullen deze worden beoordeeld en geanalyseerd om alternatieve oplossingen te bieden. Het document zal het voorgestelde beleid verfijnen in maatregelen die worden toegepast voor het ondersteunen van LLL-initiatieven, evenals de invoering van alternatieve trajecten voor levenslang leren en het vergroten van de populariteit en publieke penetratie.

O5 / A1. Ontwerp en implementatie van Policy Suggestions Report

De activiteit bereidt het rapport met beleidsvoorstellen voor dat alle lessen bevat die zijn geleerd tijdens de toepassing van de geïntegreerde bewustmakingsstrategie van COMPASS. In het bijzonder zullen de impact van de activiteiten en het antwoord op de strategie, in termen van publieksparticipatie, worden uitgewerkt om suggesties te doen over hoe deze geïntegreerde benadering kan evolueren naar een strategie van publieke bewustmaking met betrekking tot LLL-thema’s, evenals invoering van alternatieve trajecten voor levenslang leren. In het geval dat gedurende de looptijd van het project zwakke punten worden waargenomen in de strategie, zullen deze worden beoordeeld en geanalyseerd om alternatieve oplossingen te bieden. Het document zal het voorgestelde beleid verfijnen in maatregelen die worden toegepast voor het ondersteunen van LLL-initiatieven, evenals de invoering van alternatieve trajecten voor levenslang leren en het vergroten van de populariteit en publieke penetratie.

O5 / A2. Ontwerp en samenstelling van technisch rapport aan normalisatie-instellingen en uitvoerders

De activiteit zal een technisch rapport opleveren over ICT in LET-standaardisatie-instellingen (CEN, ISO) en Europese implementeerders. Dit rapport documenteert (a) alle verbeteringen van het informatiemodel van normen die als basis voor COMPASS worden gebruikt, en (b) ontwikkelde technische oplossingen voor open en gratis gebruik door centrale Europese diensten, of door onafhankelijke uitvoerders die verdere diensten voor HEI-leren willen produceren kansen in Europa.