Visie

COMPASS is bedoeld om HOI’s te ondersteunen bij de implementatie van het nodige

hervormingen overeenkomstig de EU-moderniseringsagenda 2011 en de prioritaire gebieden daarvan

 • de verbetering van de kwaliteit en relevantie van aangeboden leermogelijkheden voor de huidige en opkomende arbeidsmarktbehoeften;
 • de mobiliteit verbeteren, LO’s zichtbaarder en begrijpelijker maken voor studenten die aanvullende vaardigheden willen opdoen
 • de versterking van de grensoverschrijdende samenwerking van instellingen voor hoger onderwijs bij het definiëren van flexibele leertrajecten van hoge kwaliteit voor hun leerlingen,
 • de toename van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van hogeronderwijsinstellingen door de transparante beschrijvingen van hun aanbod,
 • de implementatie van duurzame infrastructuur voor alle Europese hogeronderwijsinstellingen en voor de EU om gebruik te maken van de verbetering van bestaande of het creëren van nieuwe gerelateerde diensten.

COMPASS zal werken om:

 • het concept van flexibele trajecten voor levenslang leren promoten bij HEI-aanbieders en lerenden door het gebruik van innovatieve begeleidingsinstrumenten
 • beleidsvoorstellen te doen om hun implementatie door instellingen voor hoger onderwijs aan te moedigen
 • aanbevelingen doen voor standaard informatiemodellen om LO-aanbieders (Learning Opportunity) in staat te stellen deel te nemen aan de goed gestructureerde beschrijving van hun aanbiedingen (op basis van de MLO-standaard en deze uit te breiden met leerresultaten en competentie-informatie)
 • ontwikkelen van online services bestaande uit
 • een softwarecomponent voor LO-beschrijving, vrij beschikbaar en publiek beschikbaar voor LO-aanbieders,
 • een gratis hulpmiddel voor levenslange studenten om LO-informatie te gebruiken voor het bouwen van de gewenste wegen voor persoonlijke ontwikkeling
 • De geproduceerde modellen en technologie kunnen worden geëxploiteerd door nationale en Europese diensten (bijvoorbeeld Ploteus), wat een impact heeft op de kwantiteit en kwaliteit van LO-informatie op zowel nationaal als Europees niveau. Voor dit doel zal een technische aanbeveling voor het opnemen van LO-beschrijvingen in Ploteus worden geproduceerd.
 • gebruik maken van de consortiumspanwijdte voor beleidsmakers, hogeronderwijsinstellingen, de industrie en de oriëntatie van de ICT-sector